Bajza József (szerk.): Ellenőr. Politicai zsebkönyv, a' Pesti Ellenzéki Kör megbizásából (Németország, 1847)

Petőfi Sándor: Dalaim

Szeret a’ lány? iszom örömemben. Nem szeret? Kell inni keservemben,­­S hol pohár és a’ pohárban bor van, Tarka jókedv születik meg ottan. Dalaim, mik illyenkor teremnek, Szivárványi mámoros lelkemnek. Oh de míg a’ pohár van kezemben, Nemzeteknek keze van bilincsen,­­S a’ miilyen víg a’ pohár’ csengése, Ollyan kiss a’ rabbilincs* csörgése. Dalaim, mik illyenkor teremnek, Fellegei bánatos lelkemnek. De mit tűr a’ szolgaságnak népe? Mért nem kél föl, hogy lánczát letépje? Arra vár, hogy isten’ kegyelméből Azt a’ rozsda rágja le kezéről? Dalaim, mik illyenkor teremnek, Villámlást haragos lelkemnek. Petőfi Sándor.

Next