Bajza József (szerk.): Ellenőr. Politicai zsebkönyv, a' Pesti Ellenzéki Kör megbizásából (Németország, 1847)

Ellenzéki nyilatkozat

Tartalom. Lap. Előszó. A’ szerkesztőtől. Az ellenzék, különösen a’ magyar, Fáy Andrástól­­ Kelet’ népéhez, Garay Jánostól.............................25 Az esküdtszékekről, Szemere Bertalantól . . 30 Mi baj? Vörösmartytól...............................................48 Az 1802-ki országgyűlés’ történeti vázolata, Tinó­dytól...............................................52 Vallásügy, Szalay Lászlótól..................................86 Sajtótörvényről, Irinyi Józseftől............................93 Dalaim, Petőfi Sándortól........................................115 Néhány eszme az egyesületi jog körül, Lukács M o r i c z t ó 1.................................117 A­ honosításról, Szemere Bertalantól . . . . 137 Derűben és korúban, Vachott Sándortól . . . 147 Országgazdászati tájékozás, Hunfalvi Páltól . . 149 Zrínyi Ilona, Garaytól.............................................217 A’ magyar politicai pártok’ értelmezése, Derge­nyeitől.......................................224 Forget not the field, Vörösmartytól.....................291 Az 1809. insurrectiót illető levelek, Kisfaludytól . 293 Ellendal a’ Davoriára, Erdélyitől...........................336 Magyarország’ pénzviszonyai, B­e­ny­i­czkytől . . . 340 Palota és kunyhó, Petőfitől.................................386 A’ halálbüntetésről, Szemerétől...........................389

Next