Bajza József (szerk.): Ellenőr. Politicai zsebkönyv, a' Pesti Ellenzéki Kör megbizásából (Németország, 1847)

Petőfi Sándor: Dalaim

Dalai­m. Elmerengek gondolkodva gyakran, ’S nem tudom, hogy mi gondolatom van; Átröpűlök hosszában hazámon, Az a’ földön, az egész világon. Dalaim, mik, illyenkor teremnek, Holdsugári ábrándos lelkemnek. A’ helyett, hogy ábrándoknak élek, Tán jobb volna élnem a’ jövőnek, ’S gondoskodnom ... eh, mért gondoskodnám? Jó az isten, majd gondot visel rám. Dalaim, mik illyenkor teremnek, Pillangói könnyelmű lelkemnek. Ha szép lánynyal van találkozásom, Gondomat még mélyebb sírba ásom, ’S mélyen nézek a’ szép lány’, szemébe, Mint a’ csillag csendes tó’ vizébe. Dalaim, mik i­lyenkor teremnek, Vadrózsás szerelmes lelkemnek. ”

Next