Szemere Bertalan: Szépirodalmi dolgozatok és szónoklatok - Szemere Bertalan összegyűjtött munkái 6. (Pest, 1870)

SZÉPIRODALMI DOLGOZATOK SZÓN­O­KLA­T­O K. (A FORRADALOM ELŐTT ÉS UTÁN.) IRTA SZEMERE BERTALAN. PEST, 1870. KIADJA RÁTH MÓR

Next