Szily Kálmán (szerk.): Gróf Széchenyi István munkái 1. Hitel. Világ (Budapest, 1904)

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MUNKÁI II. SOROZAT A MAGY. TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SAJTÓ ALÁ RENDEZI SZILY KÁLMÁN FŐTITKÁR I. KÖTET I. RÉSZ HITEL II. RÉSZ VILÁG BEVEZETÉSÜL Gyulai Páltól: Gr. SZÉCHENYI ISTVÁN MINT ÍRÓ Kautz Gyulától :­­ ” VILÁG* MÉLTATÁSA BUDAPEST L * / KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKOTÉMIIA 1904

Next