Szily Kálmán (szerk.): Gróf Széchenyi István munkái 2. Stadium, A' Kelet népe, politikai programmtöredékek (Budapest, 1905)

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MUNKÁI II. SOROZAT A MAGY. TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SAJTÓ ALÁ RENDEZI SZILY KÁLMÁN II. KÖTET STADIUM, A' KELET NÉPE, POLITIKAI PROGRAMMTÖREDÉKEK BEVEZETÉSÜL Viszota Gyulától: A STADIUM MEGJELENÉSÉNEK TÖRTÉNETE • a) A STADIUM Kautz Gyulától : b) A’ KELET NÉPE és c) A POLITIKAI PROGRAMMTÖREDÉKEK MÉLTATÁSA. BUDAPEST, KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1905.

Next