Táncsics Mihály: Életpályám 3. - Táncsics Mihály művei 6. (Budapest, 1885)

TÁNCSICS MIHÁLY MŰVEI. 6. KÖTET. ELIT PÁLYÁM. HARMADIK KÖTET. Módosítva, bővítve, javítva és sajátkezűleg letisztázva az író által 1876-ban. Kiadta a „Központi Táncsics-bizottság“ 1885-ben. NYOMATOTT MŰM­ER K. (ezelőtt MÜNSTER K.) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1885. BUDAPEST.

Next