Molnár János: Régi jeles épületek (Nagy-Szombat, 1760)

Második könyv a Noé bárkájáról

Második Könyv. 91 bé-vezeted : mennyetek úgymond átkozottak, és jőjetek én Atyámnak áldattai ! Légyen Uram né­­kem-is réfzem ezek fzerentséjében. TIZEN-ÖTÖDIK RÉSZ. A’ víz-özönnek fzörnyu képe. Iág teremtésének ezer hat ízáz ötven ötödik efztendejében, mcllyben Noé Pátriárka életé­nek öt fzáz kilentzven kilentzedik eíztendejét bé­­tőltötte, el-érkeze véletlenül a,' világ veszedelmé­nek keferves órája. Nevetve, tántzolva, tombolva, minden fé­le vigafságba tólték vala akkor-is idejeket a1 vilá­gon el - ízéledett népek, és a1 mint Urunk bi­zonyítja Sz. Lukáts tizen hetedik réfzének hufzon hetedik versében, ettek, ittak, házafodtak , ví­gan laktak, a’ jövendőről nem búsultak. * De imé azomban meg-durrannak hirtelen a1 terhes felhők-között az haragos egek: bé-borítja sötét homály fzéles e1 világot, tollya egy-máft a’ * Luc* 17. V. 2Ő. 27. Et fícut faílurn eft in rJicbus Nog, ita ttrit, & in diebus Filii hominis. Edebant & bibebant i uxores duce­­bant, & dabantur ad nuptias usque in diem, qua intravit Noe in ar· cam, & venit diluvium,& perdidit omnes. M z fok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék