Molnár János: Régi jeles épületek (Nagy-Szombat, 1760)

Bé-vezető-levél

BÉ-VEZETÖ-LEVÉL Emellyek egyediül az újságon kapnak, és as régi dolgokat tsak az iskola-béli mulatsá­gokhoz fzámlállyák : máfok ízeretnek a* régi időkre viízíza-tekéngctni, oda tar­ty ák fzemeket·, elméjeket ott mulattyák, és az új héjába-valóságok-ellen a’ régi példa fzerént kéfzúlgetnek. Én emezek­kel tartok. A5 kiknek Homérus mondáfa - ként tsak az új ének tetfzik. * Hallyák ugyan azon Homérusnak Tclctisakus- által allattomban adott fzép intését. Torkában akará verni Penélo­b 2pe

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék