Molnár János: Régi jeles épületek (Nagy-Szombat, 1760)

Bé-vezető-levél

Én azomban minden jó reménség­­gel bátorítván magamat; tfekély igyeke­zetemet máfok elmés ítéletére erefztem. Ha ebben, és másban a5 kévánt út e­­lőttem fel-fzabadúl; hazám ditsósé gére mindenkor gondom léízen. URUNK IMÁDTASSÉK, ÉS NAGY ASZSZOfcftfUNK TISZTELTESSÉK. χχνιπ Bé - Vezető-Levél. FA-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék