Molnár János: Régi jeles épületek (Nagy-Szombat, 1760)

Első könyv a Paraditsomnak kertéről

Első Köjtyv. 15 dig Nilus tudni-illik és Ganges vize a főid alatt mind addig fzökdétsöllyön, míg Nílus Afrikában, Ganges Indiában magának kutat áíTon, és forráft erefzfzen ? Nem de nem Ana vize Spanyol Orfzág­­ban, Vmáfutt más vizeknek-is illyetén terméfzetek vagyon? nem de nem a Káfpiai tenger-is a’ nagy éjfzaki tengerből vefzi főid alatt az ő eredetét Stra­bo , és Plinius bizonyitáfa-ként ? Bánom, hogy ennek a'1 bőlts okoskodásnak fejet nem hajthatok. Mert akár ki mit mondjon , hogy a1 Paraditsomnak illy nagy fzéles, partos vi­zei a’ fold alá bukkannyanak, és azután egyné­hány fzáz mért főldnyire távól egymáftól ki vetőd­jenek, ki véllye ? ki mutathattya-meg azt az he­lyet , a’ hol a’ főid alá röjti magát Gehon, vagy Fiion vize ! Kerekefen ki mondá már régen e fe­löl Kornelius fzíve agazattyát, lehetetlen, úgy­mond , hogy ezt valaki el-hitetheífe magával, elég az, hogy, ha Afrikába nem indúlunk-is, az em­­létett vizeket máfutt-is fei-talállyuk, B ? ÖTÖ-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék