Molnár János: Régi jeles épületek (Nagy-Szombat, 1760)

Első könyv a Paraditsomnak kertéről

Első Könyv. 31 ’s más egyéb’ mefterségeknek fel-találáfa ? tsoda, hogy ebben valakinek elméje meg-akadhat ? nem de nem ugyan azon fzép meíterség töb’ helyeken , ’s idővel töb’ embernek juthat efzébe? nem de nem a’ Német a’ Könyv-nyomtatásról még nem-is álmo­dott , mikor már a’ kína-béliek fok leveles köny­veket ki nyomtattak ? * Végtére az fárafztja némellyek elméjét: tsak ugyan meg-tsalta ízegény Éva Anyánkat a’ lélek vefztó kígyó, ha esmérte tsalárd terméfzetit, miért fogadta fzavát? elég az, hogy fzabad akaratja volt, és ez által vétkezett, ugye bár értette Salamon Kiráiy-is, noha oly nagy bóltseséggel, és elmével bírt, a’ kisértetnek roszra vévó erejét, ’s tulaj­donságát? tudjak mí-is,.mi a’ vége, ha az igazság útjából ki lépünk : de nemdenem lelkünk vefzté­­sétől néha néha még lem félünk ? erre vigyázzon, a’ ki a’ kérdésre meg akar felelni. TI­* Saliantts cpit. cit. pag. Polydorus Virgil. L. 2. c. *7. A’ németeknél a’nyomtatásnak meftersége ezer négy fzáz negyven kettódik eíztendóben gondoltatott-ki Gattenberg János által Moguntzia város­­sában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék