Molnár János: Régi jeles épületek (Nagy-Szombat, 1760)

Első könyv a Paraditsomnak kertéről

Első Könyv, A1 kerekes földön , minden munkájok azomban Tsak vendégség volt: eledelt nem kelle dologgal·, És fzántó vadai a1 föld gyomrába kerefni, A' föld ö javait kéfzfzen, és fzüntelen önté. * ** Hafonló fzókkal ditséri az első Emberek bol­dogságát Pláto Filoíbfus más egyebekkel egy­­gyütt. * * VEGE A’ PARADITSOMRÓL ÍRT KÖNYVNEK. 42 RÉGI * Hefiod. E>y, á Sn βί·! S’ βνμόιι tyjuvlis, (Sic. Ovid. Metomorph. L. 1 v. 68. Aurea prima fata eft attas, qu* vindice nullo Sponte fua, fine lege fidem, re&umque colebat, Pens , metusque aberant: nec verba minantia fixo TEre ligabantur , nec ftiplcx turba timebat Judicis ora fui, fed erant fine Judice turi. . . Nondum praecipites cingebant oppida foils , . . . Non gales , non enfis eiat , fine militis ufn Mollia fecnrx peragebant otia gentes. Ipfa quoque immunis, raftroque intafta, nec ullis Saucia vomeribus , per fe dabat omnia tellus, . . Mox enam fruges tellus inarata ferebat, Nec renovatus ager gravidis canebat atiftis. ** Plato in Politico. Illos pafcebat DEUS &c.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék