Molnár János: Régi jeles épületek (Nagy-Szombat, 1760)

Második könyv a Noé bárkájáról

el-hitetné magával, hogy merő ember fejek, vagy karok, vagy mondva tfinált ó bálványok , de még eddig egy egéfz emberi teilet, és minden hiba nél­kül egybe rendelt emberi tagokat ügy öfzve nem állított, a1 mint annak rendi módja kivánnya. Bi­zonyára az emlétett koporsóban minden , a’ mi az emberi teftes termethez kívántatik, eló-kerűlt: fej, láb, kéz, váll, tzomb, és a’ mi ezekhez tar­tozandó : a1 koporsóban pénz formára vert réz darabok, feje felett Teutobokus neve , a' talált pénzeken M, és A betóbőí mint egy ófzve fonyt más egy bétó > máíik felől pedig Márius képe. * * Mi kell még több ? vaílyon fzeb’ dolog-é e' jeles bizonyságot ok nélkül másra magyarázni,mint fém bizonyos okokra nézve inkáb arra érteni, a' mire fzemiínk világa, az írás fzava, és példája, ’s más betsületes emberek bizonysága vezérel. Ve­lem tartanak , ’s mondáfímat bizonyítják mind a’ moílani, mind a' régi írók. Egy tartomány íints, mellyben nem találtatnék fel-tett tzélomra fok féle bizonyság. * * 6ö MAsodik Könyv. MÁ-* Calmet Comment, pag. XXXI. & XXXIII. * * Huetius Alnet. qu. loco cit.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék