Molnár János: Régi jeles épületek (Nagy-Szombat, 1760)

Második könyv a Noé bárkájáról

Második KöNtV. temérdek nagy gefztenye fát, mellynek héja cgéfz egy birka nyájnak fzálláíl adott. NEGYEDIK RÉSZ. A’ régi mérték-felól. A1 ki a’ régi mértékhez nem tud, fei-nem érheti efzével Noé bárkájának temérdek nagyságát. Annak-okáért, hogy fenkit homályba ne keverjen íráfom V és hogy a’ dolgot folytatván tétováznom ne1 kellyen, fzem eleibe téfzem egy végbe a1 régi mértéknek mind öregét, mind apraját. * A’ régi Egyiptziufok , ’Zidók, Görögök, és Romaiak a' mértéknek hofzfzát az emberi telinek tagjaihoz fzabták , és alkalmaztatták ; de erre a’ végre nem ifzonyú, vagy törpe telire , hanem kö­zép fzerű termetre tekéntettefc : ’s ugyan-is merd tévelygés amaz okoskodás: a’ víz-özön idejekor merő Oriáfok lakának a’ fold hátán, és mint­hogy abban az időben faragá Noé a’ bárkáját-s; meg-lehet: azoknak könyökéhez mérte annak fzé­­lét, ’s hofzfzát : ebből az következnék , hogy a’ bárkának hofzfzán három fzáz könyököt mérven az írás, ugyan annyi Óriás könyököt ért a’ bárka hofzfzában. 6 8 De

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék