Dóczy Jósef (szerk.): Európa tekíntete jelenvaló természeti, míveleti, és kormányi állapotjában 1. (Bécs, 1829)

Európa átaljában

42 A’ Nyelvek Európában.­séges tárgyra, leg alkalmatosabb volna, mellyre az ember teremtetett. Azért is lássák, a’ kik ezen jó­zan természeti rend ellen is az emberi nemzetet so­­k­asítani kívánják, keveset aggódván annak valódi,­­idei, és örök boldogságáról. §. io. A’ Nyelvek’ Európában. Európában most 12 töke , vagy uralkodó nyelvek gyakoroltatnak. A’Töke nyelvnek itt értem nem ere­detét, hanem ki terjedését, mivel a’ nyelv’ sok tidök .után ki tökélletesedvén, több formált nemzeteknek tulajdona maradván álhalatosan, végre Anya-nyelv­vé, és mintegy tökévé lesz; egyéb­ként hol talál­nánk meg ama töke nyelveket, mellyeket a’Babel tsonka tornya szült? Ezen fő nyelvek­ a’ következen­­dők : 1. a’ Baski, vagy is Biskai, a’ Pyrena - hegyek’ két részein­ G56,ooo-lakosok közt. 2. A’ Delta-Francz, éjszaki - Scotziában, és Izlandiában. 5. A’ Kimri, Wa­­lesbe , és éjszak - nyugoli Francziában, az előbbivel 70 millióm lakosoknál. 4. A’Finni, Finlandiában, La­p- Sandiában, és a’Számoseknél, Esztiteknél, Liveknél, Tscheremisek­nél, Tschuvásoknál 2 millióm ember közt, 5 az új - Görög, Török és Magyar országban, ’s egyéb tartományaiéban, 21 millióm lelkek közt. 6. A’Deák nyelv’leányai: Olasz­­ Országban, Francziá­­ban, Hispániában, Portugalliában, Oláh­országban, ’s egyéb birodalmakban, 05­ millióm emberek közt. 7 az Arnauti, az adriai tenger’ délikeleti partján, 5oo,000­­ személyeknél. 8 a’Német, Német, és Hur­kos’ országban, Lieflandban, Erdélyben, Slelvetziában, Francziában, leányával: Angliában, Belgiumban, Dá­niában, Norvégiában, Svelziában, Islandiában, 56’mil­­liom emberek közt. 9 a’ Letti, vagy Lithuan’ Li­­thuaniában, Lieflandiában, Kurlandiában. 10 a’Tót, Orosz, Lengyel, Magyar’, Tót (Slavonia), Horváth, Slátz (Illyria), Morva, Vend (Lausitz) Cseh, Steyer, és egyébb országokban; továbbá vannak Kossuthok , Sorabok, Szlovákok, Vindek, Tschitschek, Servek.

Next