Dóczy József (szerk.): Európa tekíntete jelenvaló természeti, míveleti, és kormányi állapotjában 9. (Bécs, 1830)

Határ Örző Ezredi Megyék

354 Slovenia Tóth Ország, VI. Szakasz. A’Tsajkások kerülete. Ez a’ tartomány a’ Fétervári Hadi Tisztséghez tartozik. Magyar Országnak egy szegletén fekszik a’ déli határokon , a’ Duna, és Tisza öszve folyása közt. Határai: keletre a’ Tisza, ezt a’ Torontáli Vármegyétől választván, délre a’ Duna, melly ezt a’ Pétervári ezredi megyétől szakasztja, éjszakra Báts Vármegye (a’ hól a’ Romai nagy sántzok lát­szatnak). Tsupa térség nagy posványokkal, mellyek közt nevezetes az Almaska (Velka Barr) molsár. Valaha Báts Vármegyéhez tartozott, mellyhez most is nagyon hasonlít termékenységre tekintve. Lakosok: 16·,■ □ m., 1 m. v. 15 faluban, és 12 pusztán, 22,450 lakosok tartózkodnak, a’ kik Naradistáknak is neveztetnek. Piatzok, és nagyobb részint nem egyesült Görögök. A’ Zászlós sereg, mellyett állíttanak , szolgáltatját hadi üdőben hajó­kon (tsajkákon) teszi; hidakat épít, ront, a’ katoná­kat ide ’s tova viszi a’ Dunán, és Tiszán, ’s a’ szük­ségben hartzol is. A’ Fő Tisztség Lakhelye Tittel, a’ Tisza mellett, közel a’ Dunához; van itt hajó épí­tő, gabona tár, és fegyver ház. 2500 lakos van benne. VII. Szakasz. A’ Bánáti Hadi Kormány két Ezreddel. Ez két kerületre oszlatik; u. m. a’ Német, és oláh Illirus ezredire. §. 1. A’ Német ezredi kerület. A’ Karas, Duna, Servia, Pétervári ezred vidé­ke, Tisza, Tsajkások vidéke, Torontál, és Temes Vármegyék közt, melő lapály. Egész homok ten­gert láthatni rajta sok sövény dombokkal, mellyeket a’ szelek tsuporítottak. Sok motsárait a’ Duna, Ti-

Next