Dóczy József (szerk.): Európa tekíntete jelenvaló természeti, míveleti, és kormányi állapotjában 9. (Bécs, 1830)

Magyar Ország - A' Magyar Vármegyék

Dunán túl. 216 A’ hegy oldalán szép kápolna van egy oltárral. In­nét nyugotra a’ Szentivány hegye szép meszsze,lá­tással. Nevezetes a’ hideg ferdő, melly értz része­k­et tart magában. És a’ télen gőzölgő tó. Kálóz, a’ Sárvíz tsatornája mellet, szép kastél­­lal, templommal, és kertel. 2290 Lak. 2) A’ Tsákvári járásban: Tsákvár jeles kastél­­lyal, és kertel. 3836 Lak kik közt sok, fazekas van. Lovas - Berény, szép kastéllal, gyönyörű kertel, sé­tafás utakkal. 3015 Lak. Adony, 2976 Lak. a’ Duna mellett, sok Rátzok­kal, és kereskedőkkel. Sárosd, 755 Lak. 3) A’ Bitskei járásban: Bitske, derék Uradal­mi Tiszt házzal 3935 Lak. Váll, derék kastéllyal, 2170 Lak Martonyvásár, Uradalmi kastéllyal. 1410 Lak. Érd (Ilandsabék) a’ Duna mellett, 2788 Lak. Faluk: Aba 1720 Lak. Füle 1252 Lak. Sárke­­resztur, 1722 1. Sáárfentele, Seregélyes (m város) 2315­­ Szabad Baltyán, Tsurgó 1640 1. Tsóka kő, a’ Vértes hegy lejtőjén, vár omladékkal, és jó borokkal. Tsóór 1754 1. Iszka Sz. György, Márton Jósef Ma­gyar Liberator születése helye 1127 1. Kulti, Ondód 1588 1. Sárkány, Isztimér, Balinka, Boglár, Tszák­­berény 1994 1. Föl-Tsuth 1603 1. Al-Tsuth, Fö­hher­­tzeg Nádor gyönyörű kastélyával , kertyével, gaz­dasági, és miveleti alkotmányival, ’s majorságival, mellyekröl különös kötetet írni méltó volna. Gént, Kozma, Magyar Almás, Sö­réd, Keresztes 1508 1. Pátka 1971 1. Szaár, Zámoly, Atsa, Gyúró, Pákozd, Pázmánd, Velentze, Duna Pentele, Hertzegfalva, Perkáta, Sz Miklós, Csetze, Alap, Sz Ivány, Ettyek, Sóskút , Ertsi, Tárnok, Ezernél több Lakosokkal. K­isebbek: Ráczkeresztur, Tsaboly, Vajta, N. és K. Hantos. Elő­szállás, Nadap, Sukoró, Veleg, Móka, T. Battyán, Tátz, Sopony­a, Sz. Agata, Polgárdi 2432 lak. kereszt előtt nyíltak meg két szemeim az imádság alatt esztendei vakság után, mintegy 1774, azon világ szemlélésére, mellyel itt láttam meg először 1779 Böjt más Hava 9. Dóczy.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék