Demkó Kálmán: A szepes-szombati krónika (Lőcse, 1891)

ISMERTETI ÉS KÖZLI D= DEMKÓ KÁLMÁN, a lőcsei All. főreAliskola igazgatója. KÜLÖN LENYOMAT A „SZEPESMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT“ ÉVKÖNYVEINEK HETEDIK ÉVFOLYAMÁBÓL. LŐCSE. NYOMATOTT REISS J. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék