Havass Rezső: Magyar földrajzi könyvtár (Budapest, 1893)

MAGYAR A MAGYAR BIRODALOMRÓL BÁRMELY NYELVEN, VALAMINT MAGYAR SZERZŐKTŐL BÁRMELY FÖLDRAJZI TÁRGYRÓL ÉS BÁR­MELY NYELVEN MEGJELENT IRODALMI MŰVEK KÖNYVÉSZETE. IDEVÁGÓ IRODALOMTÖRTÉNETI BEVEZETÉSSEL IRTA ÉS A MAGYAR TUD, AKADÉMIA 1888. MÁJUS 7. TARTOTT ÜLÉSÉN BEMUTATTA Dr HAVASS REZSŐ TANÁK. Jelige : Crescit sub pondere palma ! A SZERZŐ SAJÁTJA. ÁRA 10 KORONA. BUDAPEST, MDCCCXCm. i-ömzoMÁnyos: franké fal könyvkereskedő Budapesten. IV., IIATVANT-UTCZA 2. l'KSTI T.I.OV])-TARSri.AT KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék