Fényes Elek: Magyar országnak, 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben 2. (Pest, 1837)

Nyitra vármegye

264 NYITRA VÁRMEGYE. Hal nem sok van ’s nem is sokféle. *— Leggazdagabb halászat esik a’ Morva vizében. Egyébiránt találtatik márna 80 — 100, ’s csuka 10 fontnyi nehézségű a’ Vágh vizé­ben ; czom­pó, kárász, czigányhal, ponty minden nagyobb folyóvizekben; pisztráng a’ Valaszka Bella ’s más köves ágyazata patakokban. Rák igen nagy a’ Dudvághban, és a’ Miava vizében. c) Ásványok’ Országából. Ásványokból keveset, érczekből semmit sem mutathat elő ezen megye, ’s azért bánya egyetlen egy sincs. A hegyek fő alkató részét a’ mészkő teszi, mellyből sok helyen meszet égetnek (legjobbnak tartatik a’ koloni) , sok helyen pedig szobrokat, sírköveket ’s a’ t. faragnak a’ kövekből; nevezetesen Jókőn, Nyitrán ’s a’t. — Agyag, csillám foszlókő, ’s darázskő találtatik a’Fejér hegyek­ben; porczellánföld Holicsnál; kréta Bánka helységében 5 kőszén Bákóczon, Csejtén , Liszkón , de nem használják.; természeti soda v. széks. látó körűl. 8. §. Lakhelyek. Lakosok. 527 népes lakhelyek közűl van. Egy szabad királyi város tót-német lakosokkal. Egy püspöki város tót-német-magyar lakosokkal. 39 egész mező város ’s Dejtének fele (fele Posonyhoz tartozván) mellyből 25 tiszta tót, 5 magyar, 1 német, 5 tót-német, 1 magyar-tót, 1 magyar-tót-német- magyar­­német-tót, 413 falu, u. m. 360 tiszta tót, 36 magyar, 7 német, 5 magyar,tót, 4 tót-magyar, 1 tót-német, 74 népes puszta, major vagy más lakhely; ebből 50 tót, 24 magyar. Népessége 339,413 lélek, és így esik 1 □ mértföldre 2,800 lakos. Vallásokra: 266, (­64 kath., 48,127 evang., 50 óhitű, 19,759 zsidó, 5,409 ref..

Next