Fényes Elek: Magyar országnak, 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben 2. (Pest, 1837)

Thurócz vármegye

588 THURÓCZ VÁRMEIGR. Zaturecz [Felső] [Horna Zaturcsa] , t. f. 32 kath., 121 evang., 14 zsidó lak., evang. anya­szentegyházzal. En­nek is jó rétje van , erdeje, legelője pedig sok ; két malom F. U. többen. Puszták vagy más népes lakhelyek. Borova, Szklabina várához közel: 39 kath. lak. több urasági épületekkel, ’s a’ Révaiak majorságával. N­. A’ Blatniczai járás Van benne : 23 falu, 2 népes puszta , 3 kath. paroch., 4 evang. ekklésia. Népessége: 11412 lélek, u. m­. Vallásokra : 2535 kath., 8700 evang., 17 z zsidó. Nyelvükre mind tótok. Faluk: Bolhintfalva (Valentóva) , t. f. a’Thurócz vize mellett 59 kath., 58 evang. lak. Földje meglehetős, rétje, legelője igen jó. F. U. többen. Béla, népes t. f. Sz. Mártontól keletre 1 m­fd. 763 kath. kath., 1098 evang., 30 zsidó lak. Határja szép ki­terjedésű, erdeje nagy ’s benne sok vad találtatik ; legelője felette hasznos. Lakosai közt sok olajjal kereskedik. Béla nevű patakja több fűrész és liszt malmokat hajt. F. U. a’ Blatniczai uradalom. Benicz , t. f. a’ Thurócz vize jobb partján ’s a’Posonyi országidban, Sz Mártontól délre 1 és 13 mfd. 155 kath., 26 evang. , 8 zsidó lak. F. U. többen, Bisztricsfa , t. f. közel a’ Thitrócz vizéhez, Sz. Már­tontól dél nyugotra 2 órányira. Számlál 215 kath., 570 evang., 24 zsidó lak. Rétje, legelője igen jó; erdeje nagy; patakján számos liszt és fűrész malmokkal bir , lakosai olajjal kereskednek ; hegyén egy tavat szemlélhetni. F­­U. többen.

Next