Fényes Elek: Magyar országnak, 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben 3. (Pest, 1837)

Ungh vármegye

UNGH VÁRMEGYE, 379 Túrja Remete, orosz-tót f. Vnghvárhoz észak-keletre 3­14 mfdnyire: 230 romai, 115 g. kath., 14 evang., 45 zsidó lak. Görög kath­. paroch. templom. Említést é­rdemel itt a’ Túrja vizen állít­ott vashámor, melly egy a’ legjeles­­bek, ’s virágzóbbak közűl való honunkban. Öntetnek itt kályhák , gyertyatartók ’s más sokféle vasmivek. Itt önte­tett legközelebb Csokonai Vitéz Mihálynak is Debreczenben álló síremléke. F. U. a’ kamara. O Szemere, Vorocsó fil. orosz f. 7 romai, 400 g. kath., 13 zsidó lak. F. U. a’ kamara. Új Szemere, orosz f. hegyek közt: 423 g. kath., 10 zsidó lak., g. kath. paroch. templommal. F. U. a’ kamara. Szmerekova, orosz f. igen erdős, hegyes vidéken : 270 g. kath., 10 zsidó lak. Görög kath. paroch. templom. F. U. a’ kamara.­­Szolga, orosz f. N. Bereznához északra 2 1/4 mfdnyire, az Ungh mellett: 6 romai, 362 g. kath., 16 zsidó lak. Sósforrás. F. U. a’ kamara. Sstavna, orosz f. a’ Polonyinai bérezek alatt, közel Galicziához: 34 romai, 423 g. kath., 18 zsidó lak. Görög kath. paroch templom. Harminczad hivatal. F. U. a’ ka­mara. Sztricsava, orosz f. N. Bereznához északra 1­­­2 mfd­­nyire; 315 g. kath. lak. F. U. a’ kamara.­­ Sztuzsicza, orosz f. 4 romai, 352 g. kath., 14 zsidó lak., g. kath. paroch. templommal, kalló, fűrész, liszt­­malmokkal. F. U. a’ kamara. Uj Sztuzsicza, orosz f. az elébbeni helységtől északra, közel a’ galicziai, zempléni, és unghi határok összejöve­telénél­. 6 romai, 277 g. kath. , 10 zsidó lak. Fenyves er­dő. F. U. a’ kamara. Szucka, orosz f. Uzsokhoz délre egy mfdnyire, felet­te hegyes, erdős vidéken: 309 g. kath., 8 zsidó lak. F. U. a’ kamara.

Next