Fényes Elek: Magyar országnak, 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben 3. (Pest, 1837)

Ungh vármegye

364 UNGH VÁRMEGYE. Faluk: Bajánhása, magyar-orosz f. Palóczhoz egy órányira: 140 romai, 132 görög kath., 168 ref., 54 zsidó lak., ref. anyaszentegyházzal, jó földekkel, erdővel. F. U. többen. Bátfa, magyar f. Unghvárhoz nyugotra 110 m­fdnyire: 49 romai, 62 görög kath., 175 ref., 16 zsidó lak., ref. templommal, ’s termékeny határral. F. U. többen. Bézs, magyar f. N. Kapóshoz nyugotra 1*14 mfdnyi­­re: 19 romai, 13 görög kath., 7 evang., 865 ref., 10 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház. Határa nagy és termékeny, de mivel a’ Laborcza és Latorcza közt fekszik , az áradások­tól gyakran szenved. Szép tölgyes erdeje van. F. U. gr. Klobusiczky, Bezeő, magyar - orosz f. Unghvárhoz észak - nyugotra 15la mfdnyire; 332,romai, 441 görög kath., 8 evang., 645 ref., 26 zsidó lak. Görög kath. és ref. anya templom. Tá­gas és termékeny róna határ. Erdő. Kastély. F. U. gr. Sztá­­ray Albert. Botjaivá, magyar f. Unghvárhoz dél­nyugotra 1­­14 mfdnyire: 73 romai, 60 görög kath., 204 ref., 55 zsidó lak. F. U. Rhédey, Horváth, Kossuth, Bernáth, ’s m. Boros, tót - orosz f. az Ungh mellett, Unghvárhoz is,2 órányira: 128 romai, 56 görög kath., 3 ref., 3 evang . 42 zsidó lak. Kastély. Malom. F. U. b. Horváth József, ’s m. Ráthy örökösök, u. m. Ürményi, Buday, Pongrácz, Budaháza, magyar f. Dobó Ruszkához ,18 órányira: 37 romai, 42 görög kath., 104 ref., 17 zsidó lak. F. U. Ta­­bódy , Tomcsányi, Eötvös, ’s m. Csepely, magyar f. N. Kapóshoz 1­ 4 órányira: 57 ro­mai , 19 görög kath., 238 ref., 43 zsidó lak., ref. anya­­szent egy­házzal. F. U. többen. Csicseri magyar f. N. Kapóshoz nyugotra 3/4 órányira­: 251 romai, 175 görög kath., 545 ref., 53 zsidó lak. Ro­mai és görög kath., és ref. anya­templom. Van gazdag szántófölde, erdeje, sok rétje, tava. F. U. Orosz, Buday, Ajtay, gr. Barkóczy, ’s m.

Next