Fényes Elek: Magyar országnak, 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben 3. (Pest, 1837)

Zemplén vármegye

ZEMPLÉN VÁRMEGYE. 395 Bujanovics, Berzeviczy, Csáklyai, Csapó, Csuka, Dessewffy, Dókus, Draveczky, Durcsák, Dienes, Ecsedy, Egry, E­­perjesy, Farkas, Fáy, Fekete, Fogarassy, Füleky, Füzes­séry, Galambos, Ghilányi, Gönczy, Görgey, Haraszty, He­­vessy, Héthy, Horváth, Hunyor, Huszár, Hédervári, Ib­­rányi, Izsépy, Jánosy, Jantó, Jékelfalusy, Kádas, Kál­­násy, Kazinczy, Kácsándy, Kállay, Kárász, Karove, Kan­dó, Kassay, Kelemen, Reczer, Kéry, Keresztes, Kozma, Kossuth, Köröskányi, Klobusiczky, Kulin, Kiss, Kolosy, Koós, Kovásznay , Kissely, Krucsay, Lónyay, Lacsay, Lasztóczy, Lehóczky, Malonyai, Malatinszky, Marjássy, Marsalkó, Melczer, Mészáros, Mokcsay, Molnár, Mocsá­­ry, Matyasovszky, Mezősy, Nátafalusy, Nedeczky, Nemes­­sányi, Nyeviczkey, Nyomárkay, Ocskay, Okolicsányi,Oláh, Olcsváry , Orosz, Ormós, Pap , Patay, Palóczy, Pámer , Péterfy, Puky, Püspöky, Péchy, Pilisi, Pintér, Possa, Po­­tornyay, Rholl, Reviczky, Révész, Rhédey, Rozgonyi, Ritter, Ráczay, Szögyényi, Szulovszky, Szirmay, Sze­mere, Sós, Szerdahely, Semsey, Szepesy, Szeghy,Szent, Iványi, Szilassy, Sztankay, Sisáry, Szabó, Somogyi, Szent­­léleky, Sturmann , Szmrtnik, Stépán, Szikszay, Szinnyei, Sóky, Szilágyi, Sréter, Tomsics, Tussay, Tiszta, Thu­­ránszky, Trsztyánszky, Tolvaj, Újhelyi, Ujlaky, Ujházy,­ Unghváry, Vályi, Véghessy, Vladár, Vay, Viczmándy Vass, Vékey, Zoltán, Zombory, Zmeskál. 16. §. Tisztikar. 1 fő, 2 alispány, 1 fő, 3 aljegyző , 1 fő, 2 alügyész, 2 fő, 6 aladószedő, 1 számvevő , 1 pertárnok és segédje, 1 levéltárnok és segédje, 6 fő , 11 alszolgabiró, 17 eskü­tt. Ezekhez járutt 3 biztos, 2 új biztos, 6 írnok, 2 fő orvos, 2 földmérő, 7 seborvos, 1 várnagy. Gyűléseit tartja: Sátoralja­újhelyen.

Next