Kemény Lajos: Száz év Kassa legrégibb történetéből (Kassa, 1893)

SZÁZ ÉV KASSA LEGRÉGIBB TÖRTÉNETÉBŐL. Irta : IFJ. KEMÉNY LAJOS. Kassa, 1893. RIEL LAJOS KÖNYVNYOMÓ-INTÉZETÉBŐL.

Next