Demkó Kálmán: Lőcse város műtörténeti rövid leírása (Lőcse, 1896)

LŐCSE VÁROS MŰTÖRTÉNETI RÖVID LEÍRÁSA. Í­RT­A DR DEMKÓ KÁLMÁN. KÜLÖNLENYOMAT A »SZELESMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. MILLENNIUMI KIADVÁNYAINAK U. A. SZERZŐ ÁLTAL ÍRT »LŐCSE TÖRTÉNETE. CZÍMŰ V. KÖTETÉBŐL, SZÁMOS KÉPPEL ÉS A VÁROS TERVRAJZAIVAL. LŐCSE. NYOMATOTT REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, 1896.

Next