Emlékirat a Magy. Kir. Postatakarékpénztár fennállásának ötvenedik évfordulója alkalmából (Budapest, 1936)

Statisztikai összehasonlító táblázatok

STATISZTIKAI ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATOK A pénzösszegekre vonatkozó adatokat csupán az összehasonlítás lehetővé tétele érdekében visszamenőleg is pengőértékben adjuk. A pengőértékre való átszámítás a K.500/926. H. E. sz. rendeletben meg­állapított aranykoronaérték alapulvételével történt. Az évi forgalomnál (betét, visszafizetés, jóváírás, megterhelés, elzálogosítás, kiváltás, árverés, vásárlás, eladás) mindenkor az aranykorona évi átlagos értékét vettük alapul. Az évvégi álladékoknál a vonatkozó év végei (naptári évnél decemberi, költségvetési évnél júniusi) értéket számítottuk. A pengőértékre való átszámításnál 1 pengőt a*863.157 aranykoronával vet­tük egyenlőnek. 53

Next