Hatala Péter: Arab nyelvtan. Olvasmányokkal és szótárral, tekintettel a főbb sémi nyelvágakra és az élő nyelvre (Budapest, 1877)

ARAI NYELVTAN. ÉS SZÓTÁRRAL, TEKINTETTEL A FŐBB SÉMI NYELVÁGAKRA ÉS AZ ÉLŐ NYELVRE, IRTA Dr. Hatala Péter A BUDAPESTI KIR. MACIT. T.­EGYETEMEN A SÉMI NYELVEK NY. R. TANÁRA. Budapesten, NYOMATOTT A MAGY. KIR. TU­D. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN, 1­8­7­7.

Next