Finály Henrik: A beszterczei szószedet. Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból (Budapest, 1892)

A­­ LATIN-MAGYAR NYELVEMLÉK A XV. SZÁZADBÓL AZ EREDETI KÉZIRATRÓL KIADTA, ÉRTELMEZŐ JEGYZETEKKEL KÍSÉRTE ÉS TELJES SZÓMUTATÓKAT KÉSZÍTETT HOZZÁ FINÁLY HENRIK L. TAG. (a nyelvemlék hasonmásával) BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 18­­1­2.

Next