Frontius Mátyás - Érfalvi Halmágyi István: Erdély országának Három Könyvekre osztatott törvényes könyve 2. Compilata constitutiok (Kolozsvár, 1816)

Aprobata és Compilata constitutioknak mutato táblája - B

MUTATO TÁBLA. B. Büntetés. * Fejérvárt valamely Nemes embernek hálához bészaladott Latornak meg­­fogására nem menő, ás elfogni nem akaró Tiszteknek, vagy ezt nem engedő Possessornak, avagy Lakónak büntetése 500­ forint. Síp. P.. NI. T. 14· 1· 2· Aranyat, vagy ezület­­­ekben avagy mivekben nem forgott matériában ez_ Országbol kivinni mérészlöknek büntetése 200, forint, Ap. P. il, T 16. a. r. ... alávaló rezet rosz pénzben váltván, és szedvén mini monétában, mind egyébbféle mivben, és matériákban ezület, és­ aranyat, és azt az Or­­szigbol ki hordván, más Országba hagyván semmi haszonra való Mar­ha be­h­ozása nélkül, az illyeneknek­ is az elébb irt büntetések vagyon. Ap. P. NI. T. 16. a. 3. ( — a’ mely Oláhok, és Czigdáyok a­ por aranyat', az arany­­v­áll­oknak b: ’■ nem szolgálta­tjákés másnak adnák el, azoknak büntetése halál, vagy a­ Fejedelmek tetszése szerint való büntetési Ap. P. 11. T. 16. a. 4. *·- e’ kik az adót maga idegére a’ meg­in­tés után­ is be­ne­n szolg­áltatnák, azoknak büntetése az adott helly­ül, 12. forint. Ap. P. III. T. 2. a. 7.­­*- az árenda szedüknek hivatallyak ellen hibázván- a’ büntetések 100. forint. Ap. P. Ill. T. 4. a. 2. — árenda be­szolgáltatása előtt Dézmdhoz nyúlt embereknek büntetése 200. forint. Ap. P. III. T. 4. a. 4. —­ Tilalom rontok büntetése 12. forint. Ap. P. III. T. 5. a. 1. —* Münik­oknak Várakban vitele idején, ha ki u­tjában a­ szegénységet sánc­olná, vagy Exactsokat tenne rajta, a­ Nemesnek 200. forint a­ Nem­­telennek 100. forint tC büntetése, Ap. P. III. T. 6. a. 7. Proseriptusoknak szabadulásokat Keresztény Fejedelmeken, és Országo­­kon kivü­l mdfut kereső Szemé­lyek büntetése, az a­ mire­d proseriptus ítéltetett, Ap. P. 111. T. 10. a. 1. *#­ törvénytelen dreßdlos büntetése 200. forint, mind az dreßdlo,­­mind az dreßdlt&tora nézve. Ap. P. 111. T. 11. a. 1. — Fejtdelem, 's Ország engedelme nélkül So aknát nyitó, és coldlo em­bernek büntetése elébb 200. forint azután duplicdlt, triple ált, és rendre többitett, Ap. P. Ill. T. 15. a. 1. a­­ki maga határán lévő cSobot másnak adna, ajándékozna, annak­­ is , 203. forint és azután többitett büntettje, ugyatton.

Next