Frontius Mátyás - Érfalvi Halmágyi István: Erdély országának Három Könyvekre osztatott törvényes könyve 2. Compilata constitutiok (Kolozsvár, 1816)

Aprobata és Compilata constitutioknak mutato táblája - B

MUT­AT­O T IBLA. Κ. BUntw és — Ituian­ánsoknak. büntetése, személlyek nenézendálngó, és Ingatlan vagyonoknak 'végképpen., fejeknek pedig válthatólag való el-vesztése Ap, P. I. T. 4. a, 1. egyházi Jövedelmeket, quartákat, Dezmákat 's egyebeket et-tartók ellen való Mintet és ha nemez ember 100, j. ha falu 1 i.f. ha paraszt ember 3 forint. Ap. P. I. T. 5. a. I. —­ egyházi Jókat, Jövedelmeket elvesztegetek, el-idegenitők, elfoglalók ellett való büntetés a’ Jóknak kár refusiojával való restitutio, és 1000 forint ugyan ott — már Religion levo személyeket copuilálni, divortialni, reconcilialni merészlő nép~­­üntete­se hivataljának és betsulletének el­vesztése. A P. I. T. 5. a. 4. — Praedicator, vagy Schola Mestert meg­verőnek, vagdal­ónak kerget­önek büntetése aco forint. Ap. P. I. T. 5. a. 5. valóságos igassággal Praedicatori 's Mesteri hivatalban, vagy­­Deáki tudomá­nyokban forgolódólnak akadd­ály­oztatói, háboritoi ellen való büntetés 300 f. és azok ellen való Processus módja. Ap P. I. T. 6. a. 1. — törvénytelen Divortiumokat Copulatiokat végben vívó Oláh Papoknak ( la az Esperestek mep­r­em Mintetik. ) büntetése 200 forint és Papságától való privatio Ap. P. I. T 8. a. 4. —* Fejedelemnek ártalmas Tart­ót sót adó Tanátsoknak^ büntetése nóta, és proscriptio. Ap. P. T . T. 1. a. 3. Cond. IV. a. 5« Cond. XII. a. 6. Cond. XII» a' y. Cond. Xlll. Comp. P. N­. T. 1. a. 1. Cond. XV. a. ?4. Cond. XV. a. 5. Com­. XV. — a' kik a* Fejedelmek hivségére Homagnumokat nem deponálnák, azoknak bünte­tése az ok személyekre nézendő minden ingó, és lupatlan Jókaik el­vesztése. Ap. P. N­. T. *. a. 1. , --- a' Kik a’ Fejedelmeket törvénytelen, ez ok nélkül való dólgákra fanáttolták, azoknak büntetése nota perpetuae Infidelitatis. Ap. P. II. T. 3. a. 1. — árúltatás vétkében taváltattaknak büntetése nota Infidelitatis Ap. ?. ΪΙ. Γ. 7. a. i. ismét Ap. P. III. T. *14. a. s. §» VI. Másokat árulással, pártolással vádolók­nak,, de meg-nem bizonyítóknak bünte­tése Talio. Ap. P. II. T. 7. a. 3. ha vamedy nóta vétke nemével vádoltatott Newix személynek, törvény elfog megfogásában, vagy javainak el-vételében executor lenne valaki, annak-it nóta a' büntetése A­p. P. NI. T. *g. a. 4. -- Fejedelmeknek szméllyek méltóságok ellen az Hazának romlásara ártalmat cot­­tvratiokat, ászve kötelezéseket tselekedöknek büntetése az, a'mi a'nótára evocalta­­tott személlyeknek. Ap. P. ti. T. 7. a 6. — a’ kik arany, ezüst, réz, et ketik. Bányákból a' Fiscuisnak.a’ jövedelem tizei

Next