Szlemenics Pál: Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény 1. A' személyekről (1823)

sztes és Vit. Szentiványi S­z­en­t­i­v­á­n v ϊ * Lajos, Tel­. Bihar Várai. Első Al-Szolgabírája. B­i­h­a­r­i, a η. Vit. S­z­e­t­h F­erencz, Magyar Törvénym­ini­­te. Pozsonyban, Tek. S­z­i­g­e­thy György, Mólt. Gróf Galan­­thai és Fra­kinói Eszterházy Mihály és Károly S rali­nak hajdani Ne­ve­lőj­ök­. B­é­c­s­b­en. Tek. Kizdiai és Hodosi Szína György, Tá­bla Bíró. B­é­c­s­b­e­n. Nztes és Vit. Magyar Szőgyéni Szőgyényi János, a’ Birodalombéli Csász. Kir. Kamaránál Tisztviselő. B­é­c­s­b­e­n. Nztes és Vit. Kis Jókai Takács Zsigmond, Tek. Pozsony Várm­. Az Adószedője. P­o­z­s­o­n­y­b­a­n. Mélt. Vizeki Tallián Boldizsár, Csász. Kir. Kamarás, Tek. Somogy Várm­. Al-Ispányja, B­é­c­s­b­e­n. Tek.NádasiT­ersztyánszky Mih­á­ly, több Tek. Vármegyéknek Főbb Tábla Birajok, Fő Mélt. Csábrághi és Szittnyai Stoháry Ferencz () Ilercz egy­sége Magyar Országi Uradalmainak Teljes Hatalmú Fő Kormányozósok. Ilont'­an. Tek. Ti­pula Péter, Pozsonyi Akadémiában a’ Polgári Kormány tudománynak, Váltó Törvénynél.., és Kúriai írásmódnak Királyi Rendszerén t­­aló Taní­tója. B­é­c­s­b­e­n. Tek. Kevermesi Töltöly Péter, Tek. Arad Várm­. Tábla Bírája. Bécsbe­n. Tiszt. T­ö­l­g­y­e­s­s­y István, Esztergomi Fő

Next