Szlemenics Pál: Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény 1. A' személyekről (1823)

, Vepseb­éli Áldozó Pap, Diószegi»­ Lelk­i Segéd» Pozsonyban, Vit. Tomna Dávid, Theológia Tanuló. Pápá­n. Nztcs és Vit. Tóth László, Hites Ügyvédő. G­ömörbe­n, Teli. Turcsányi József, Teli. Nittra Várm­. Ih­atalbéli Köz Fő Ügyvédője. Nittrán, Vit. Udvardy Sándor, Törvénygyakorló. Pozsonyba ft. Tek­. Kis Jókai Udvarnoky Lajos, Ma­gyer és Erdély Országi Udvari Ágens, Tek. Pozsony Várm­. Tábla Bírája. Bécsben. Nztcs és Vit. Mező Kövesdi Újfalvy S­ám­­i­v­el, Magyar Nemes Testőrző. Bécsben. Vit. Uo­g­á­r Mihály, Magyar Törvénytanuló. Pozsonyban. Vit. V­áradi K­o­r­n­é­l, Magyar Törvényta­nuló. Pozsonyban. Mélt. Gróf Czoghei V­a­a­s Imre, Csász. Kir. Kamarás, és Tiszteletben­ Magyar Udvari Concipis­­ta. Bécsbe­n. Mélt. Gróf Wengheim Ferencz, Csász. Kir. Kamarás, a’Birodalombéli Csász. Kir. Kamará­nál Udvari Titoknok, több Tek. Várm­. Tábla Bírá­sok. Bécsbe­n. Mélt. Gróf Wengheim József, Cs. Kir. Kamarás, több Tek. Várni. Tábla Bírások. Bécsben. Nagys. Gróf Viczai V­iczay Káról­y, Loós-

Next