Szlemenics Pál: Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény 4. Az igazság törvényes kiszolgáltatásáról (1823)

Toldalék

tel­. Szűts Lajos, Tek­. Fejér Várm. Fl­ Szolgabírája. Isztes és Vit. Tisincsky Albert, Palotai Számtartó. Tiztes és Vit. Udvardy István, több Jeles Nemzetségi­ek ΪΓί­­.v.atalbéli Ügyvéd­je. Iztes és Vit. Vécsey Károly, Tek­. Veszprém Várm. Al Szol­­gabírája. Tek. Vojztics János, Tek­. Bács Várm. Tábla Bírája, és AI Adószedője. Végre azon érdemes Hazafiaknak neveik, kik e’ Munkának kijü­­vetelét Előfizetésszedéssel segélleni kegyeskedtek: T. T. Almási Antonovics Albert Bács Várm. Tábla Bíró. Deáky Ge­d­e­o­n ,­ Ref. Préd. és T. Bars Várm. Tábla Bíró. Zabolni Finta András Udv. Ágens Segéd. Kis János Evang. Superintendens. K . V­átc­s Imre, Bihar Várm. Esküdt Bíró. Laky Károly, Szombathelyi Lyceumban Term. Tudom. Ta­nítója. Lipovniczky Imre, Bars Várm. Fő Szolgabíró. Lippay János, Esztergom Várm. Al Jegyző. Márk­usfalvi Ifj. Máriássy Pál, Gömör Várm. Al Jegyző. Kaposmérei Mérey József, Somogy Várm. Szolga és Tábla Bíró. Mericzay Antal, Váczi Püspöki Sz. Széki Jegyző. Ny­éki Néme­th Vendel, Pozsony Várm. Hivat. Ügyvédö. P­á­pay Sámuel, Veszprém Várm. Tábla Bíró. Prepeliczay Sámuel, Hites Ügyvédö. Rekvényi József,­­ Becsei Első Jegyző. Sáy István, Székes Fejérvári Tanácsos. Simon László, Sopron Várm. Főjegyző, és Tábla Bíró. Stummer János, Békés Várm. Fő Szolga Bíró. Szibenliszt Mihály, Törvény Doktora, Győri Akadémiában a’Természeti, és Magyar Alkotmányi Törvénynek Rendes Ta­nítója, Kir. Könyv-Vizsgáló, Hites Ügyvédö, és a’ Pesti Uni­­verszitás Törvény Karának Tagja. Íris Jókai Takács Gáspár, Pozsony Várm. Fő Jegyző. Nádasi T­e­r­s­z­t­y­á­n­s­z­ky Sándor, Sronth Várm. Al Jegyző, ’s Tábla Bíró. Túrcsányi József, Nyitra Várm.Hivat. Ügyvédö. JZ­soldos János Orvos Doktor, és Tábla Bíró. Fogadják ezennel Trinkáe segedelemnyújtásokért hálaadatos köszönetemet!

Next