Kilyéni Székely Mihály: A Nemes Székely Nemzetnek Constitutióji, Privilegiumai, és a Jószág leszállását tárgyazó némelly törvényes itéletei, több hiteles Leveles-tárokból egybe-szedve (Pest, 1818)

A' Nemes Székely Nemzetnek Constitutióji, Privilégiumai, 's Jószág'' Leszállását tárgyazó némely Törvényes Itéleteknek Mutató Táblája - 1810. A' Veress Leányoknak ifjabb Veress Mária Ujvárosi Istvánné ellen folyt Perekben költ Sententia

λλλ 239 /vv' Quo Deliberato coram Partibus similiter publicato, Partibus utrisque in onerosis A- pellantibus,nobis vero Tabulaque Nostra Re­pa Judiciaria Causam simpliciter transmit­tentibus, sequens in eadem per Gubernium Nostrum Regium, die Nona Mensis Junii, Anni millesimi octingentesimi quarti latum atque pronunciatum exstitit Deliberatum. Descendentali inter Siculos Collateralium Sororum successione , Fratribus virilis sexus superexistentibus, in Bonis sive parentum sive Fratrum avitis acquisitis Haereditati Siculicae instar ramorum adhaerentibus extra casum Testamenti, ét expressae Acquisitionum regu­lationis ad utrumque sexum factae, de veteri Nationis Lege et consvetudine locum non ha­bente , verum illis pro more cujusque Sedis so­la emaritatione contentatis , ad solos Filios , eorumque Generationum Lineas respiciente, Judicia Fororum inferiorum , in quantum de­ficientis Samuelis Veress aviticam Haeredita­­tem soli Inctae jure repraesentationis pater­nae, vi praehabitae mutuae patrem ejus inter et patruelem Divisionis addixisse comperiun­tur approbari; in quantum vero paterno et materno avitica in solos Filios devoluta , et inter illos exclusis Filiabus subdivisa praeter mentem Actionis, quae ad illa extensa non est, sed disertis verbis ad Acquisita solum delicientis Samuelis Veress restricta, Actri­ces inter et Inctam aequaliter subdividenda 'hoc Processu decreverunt, emendari, et in illis quoque non tam virtute praehabitae Ge­nitorem suum inter et Patruelem Divisionis,

Next