Molnár János: Orvosi törvény 1. (Székesfehérvár, 1814)

I. Rész. A' Polgári Órvosi Törvénynek Fejezettyei - VI. Fejezet

i-­ igen kitsinyek, és m­integy szárazait; hajok szálai többnyire rövidek , kondo­rok és durvák; szivek fe­rjfiui bátorság­gal tellyes, erejekre nézve is ollyak , a’ kikhez többnyire ritkák a’ hozzájok hasonló férjfiak; ezek mindenkor inkább a' ferjfiui kemény mezei munkát, hogy sem a’ szobabéli aszszonyi dolgot vá­­lasztyák. Én is esmértem már, ezen T. Fehér Vármegyében, egy Tóth Leányt, a’ ki 30. 40. 30. jött több Kaszások kö­­zött is, többnyire mindenkoron első ka­szás volt: két zsák búzát a’ két hónas a­lya alatt elvitt; télen pedig azután lát-­ tam, hogy Perkátán a’ Tisztelendő Rad­­nits Ple­bánus Urnál fonyt, de egyébb konyhán le­vő fehérszemélly munkától /­­ felette idegen volt; a’ férjünkhöz kevés vagy éppen semmi hajlandóságot sem mutatott , továbbá az illyeneknek hasok hoszszúkás mint a’ férjfiaké, és laposs, ■f szemérem testek, a’ Vénus hegyek , és az ezekből folyó két hoszszú dóm- K 2 bots­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék