Előleges jelentés az 1870. évi január elsején történt pesti népszámlálás eredményeiről (Budapesti Statisztikai Közlemények 3, 1871)

Ill OTíriTTTTM varon statisztikái hiyatalánat közleményei. in. Jélőleges Jelentés AZ 1870. ÉVI JANUÁR ELSEJÉN TÖRTÉNT PESTI IÉPSZÁILÁLÁS EREIMÉIRŐL SZERIvESZTÉ KÖRÖSI JÓZSEF, a, pestvíirosi statisztikái hivatal igazgatója-Négy grafikus rajzzal. Ara 40 kr. PEST, 1871. RÁTH "MÓR BIZOMÁNYA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék