Állami főreáliskola, Brassó, 1887

A BRASSÓI MAGYAR KIR. ÁLLAMI FŐ­REÁLISKOLÁNAK AZ 1887-1888. TANÉV, SZERKESZTETTE ROMBAUER EMIL, KI. IGAZGATÓ. BRASSÓ NYOMATOTT ALEXI KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, 1888.

Next