Állami főreáliskola, Brassó, 1889

A BRASSÓI .AZ AG­YAR KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLÁN­AK ÖTÖDIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE. AZ 1889 — 90. TANÉV. (2 fénynyomatú táblával.) SZERKESZTETTE ROMBAUER EMIL, KIR. IGAZGATÓ. NYOMATOTT ALEXI KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1819­. BRASS­Ó.

Next