Állami főreáliskola, Brassó, 1890

A BRASSÓI M. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLÁNAK HATODIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE az 1890/91-ik tanévről. SZERKESZTETTE: ROMBAUER EMIL, kir. igazgató. BRASSÓ „KÖZMŰVELŐDÉS“ IRODALMI ÉS MŰNYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1891.

Next