Állami főreáliskola, Brassó, 1891

A BRASSÓI ÁLLAMI FŐREÁLISKOLÁNAK HETEDIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE. AZ 1891 — 92. TANÉV. SZERKESZTETTE ROMBAUER EMIL, KIH. IGAZGATÓ. BRASSÓ, NYOMATOTT ALEXI KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1892. MMiiiiiiiiiuíii)iiiiiiiiiimiiíiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiii|iiiii*iiiiiiiiiiii|iiliiiiMiiiiiiiiiiHi>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinM MAGYAR KIR.

Next