Állami főreáliskola, Brassó, 1892

A BRASSÓI ÁLLAMI FŐREÁLISKOLÁNAK NYOLCZADIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE. AZ 1892 — 93. TANÉV. SZERKESZTETTE ROMBAUER EMIL, KIK. IGAZGATÓ. BRASSÓ, NYOMATOTT A LEXI KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1893. A MAGYAR KIK.

Next