Állami főreáliskola, Brassó, 1896

A BRASSÓI MAGYAR KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLÁNAK TIZENKETTEDIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE. AZ 1896-97. TANÉV. BRASSÓ, NYOMATOTT SCHLANDT KÖNYVNYOMD­ÁJÁBAN, 1897. SZERKESZTETTE ROMBAUER EMIL, kir. igazgató.

Next