Állami főreáliskola, Brassó, 1897

A BRASSÓI MAGYAR KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLÁNAK TIZENHARMADIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE. AZ 1897 - 98. TANÉV. SZERKESZTETTE ROMBAUER EMIL, kir. főigazgató és főreáliskolai igazgató. BRASSÓ, NYOMATOTT SCHIMARDT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next