Állami főreáliskola, Brassó, 1917

Eiok­ ■ -’ S' iov ? • ' • •**' 0 ' ■ • •T’** A BRASSÓI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA HARMINCHARMADIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE. AZ 1917-1918. TANÉVRE. • ••• SZERKESZTETTE SZÉPRÉTHY BÉLA igazgató. BRASSÓ, NYOMATOTT HERZ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1918.

Next