Magyar Bridzsélet, 1936 (4. évfolyam, 1-13. szám)

1936-02-01 / 2-3. szám

A „1/Kayyac. Búdvsélei'' acvzáyos Lezajlott a Magyar Bridzsélet ezidei első országos versenye, amely Buda­pesten éppenúgy, mint vidéken, örvendetes szép eredményeket hozott. Az egyre inkább fejlődő magyar bridzséletet véltük szolgálni feladvány versenyünkön s amint az érdeklődés és az eredmények megmutatták, szerény munkánk nem volt hiábavaló. A verseny budapesti mezőnyét a Lipótvárosi Kaszinóban központosítottuk. A vendéglátásért e helyen mondunk köszönetét. Igen nagy számban voltak képviselve a versenyen az előkelő pesti klubok. Ott láttuk a MAC. BBTE, a BEAC, az Igazságügyi Sportklub, az Orvosi Kaszinó és más társadalmi- és sport egyesületek tagjait. A nézők között ott voltak: Dömö­tör ny. miniszter feleségével, Geszti Lajos alezredes, Lázár Lipót miniszteri taná­csos, Létay Ernő országgyűlési képviselő, Gutthard Tódor vezérigazgató. Fábián Lajos kormányfőtanácsos, Wiszter ny. miniszteri tanácsos, dr. Barna Károly kormányfőtanácsos, Frey Kálmán kormányfőtanácsos, Nagy Andor tőzsdetaná­csos, Miskolczy Ignác kormányfőtanácsos feleségével, dr. Görög Frigyes, a TEBE ügyésze, Láng Imre vezérigazgató, Steiner Marcell tőzsdetanácsos, a Lipótvárosi Kaszinó részéről pedig dr. Ráskay Dezső egyetemi magántanár, alelnök, továbbá dr. Milkó Lajos és Hegedűs József háznagyok. A magas színvonalon álló pártákból tizet dr. Farkas kreált, aki ismét bizo­nyítékát adta magas bridzstechnikai képzettségének. Dr. Hilb játszmái igen nehéz probléma elé állították a versenyzőket, míg Leitner Ferenc a játszmák bírálatai­nak nehéz feladatát vállalta. Sikerünk egyik fontos tényezője volt, hogy a bizottság minden tagja ön­zetlenül állt mellénk és a szerkesztőséggel karöltve szolgálta a magyar bridzs­­sport érdekeit. A verseny után megkérdeztük dr. Farkas Mihályt: Mi a véleménye a ver­senyről, a résztvevőkről — és a fiatalokról? — Szerintem, a verseny legörvendetesebb eseménye a vidéki városok kitűnő szereplése. Debrecen, a dr. Horváth Irén—Perczel—Móricz párral az országos győztesek sorába került és hasonlóan meglepő játéktudást mutatott a többi vidéki város is. Az országos győztesek közül dr. Szomjas György kitűnő játéka lepett meg a legkellemesebben. Három évvel ezelőtt vele. továbbá felesé­gével Astuto Beatrix hercegnővel és Bárczav Sándorral, a Bridzs Klub tehetség­kutató versenyén az első díjat nyertük. Akkor Szomjas kezdő játékos volt ugyan, de megjósoltam, hogy kitűnő játékos lesz belőle. 22

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék