Budapest székesfőváros üzemi alkalmazottainak címtára 1943 (Budapest, 1943)

Felelős kiadó : Dr. Szelényi Nándor székesfővárosi tanácsjegyző Budapest székesfőváros házinyomdája — 30032—Felelős vezető: Klemm Árpád

Next