Budapest, 1977. (15. évfolyam)

6. szám június - Földes Tamás: A népbüfétől az ételbárig

került, de a napi ételforgalom 1000 forintról 16—17 000 fo­rintra emelkedett! Hasonló­képp alakul önkiszolgálóvá az Üllői úti Badacsony is. Most pedig lapozzunk bele a főváros legnagyobb ön­kiszolgáló éttermének ígér­kező — paksi neon-reklámjá­val a József körúton már hó­napok óta hivalkodó — Unió építési dossziéjába. A 4-es Fővárosi Építőipari Vállalat munkálkodik a falai között — 1974 decembere óta. Tavaly novemberben nyílt volna meg . . ., ha nem lenne üres hat hónapon át az építési napló. A generálkivitelező a legújabb tervek szerint 1977. június 20-án adja át. Két hó­napot szánnak a hiánypót­lásra (!) és a berendezésre. Az étteremnek 120 dolgozója lesz — az év elején még egy sem volt —, naponta 9—10 ezer adag ételt főznek majd és 140—150 ezer forintos forgalomra számítanak. A be­ruházás az előzetes számítások szerint 28—30 millió forintba kerül, ehhez 9 milliós állami támogatást kaptak. (A 800 négyzetméteresnél nagyobb önkiszolgáló éttermek — az Unió 1200 négyzetméteres lesz — és az ételbárok építé­sét dotálja az állam.) Ételbárok — viszonylag új fogalom a vendéglátóipar kí­nálati listáján. Az első a Baj­csy-Zsilinszky úti Carmen cukrászda helyén nyílt meg 1974-ben; ezt a Kis-Halló, az Astoria Grill Internacionál, a Szabadság Szálló presszójá­ban kialakított, a Rózsadomb étterem egyik helyiségében létesített és a Royal Szálló ízék utcája követte. Az ételbárok a korszerű táp­lálkozás hirdetői: jobbára grill-ételeket kínálnak, hideg­meleg, vegyes körettel. Ezek­ben a gasztronómiai élmény látványossággal egészül ki: a kiszolgálást is végző lányok, fiúk a vendégek szeme előtt készítik el — drága berende­zésekben — az ételt. A vi­szonylag kis választék ellenére sajátos ízeket, egyedi étele­ket kínálhatnak, s ez vonzóvá teszi a „snack bárokat." A negyedik ötéves terv végéig hat ételbár nyílt Buda­pesten. Az ötödik ötéves terv előirányzata: 26 ételbár. A kissé bonyolult fogalmazás oka: ismét az építőkön múlik, hogy a terv valósággá váljék. Tavaly ételbár nyílt a Vár­ban, a Muskétás étterem he­lyén, a Táncsics Mihály utca pedig a Vörös sünnel gazda­godott. A Várhegy lábánál, a Fő utcában megnyílt a Vízi­városi, s ugyancsak Budán a Komjádi sportuszoda étel­bárja. Pesten egy Mester ut­cai italbolt született újjá, a Belváros pedig a Finom falat­ba invitálhatja a frissen sültek kedvelőit. Ételbár is működik a hosszas renoválás után már­ciusban megnyílt Abbáziában. A tervek között szerepel a November 7. téri Kékes, az Üllői úti Imbisz, a Tolmuhin körúti egykori Szikszai ven­déglő, a József körúti Vidám presszó, a Tanács körúti Kis-Lucullus, a Rákóczi úti Kris­tály presszó és a Márvány utcai bisztró ételbárrá alakí­tása. A költségek tetemesek. Egy nyolc darabos ételbár­sor 300 ezer forintba kerül. Iványi Attilától, a Pannónia Szálloda és Vendéglátóipari Vállalat főmérnökétől tudtuk meg: az Abbázia átépítése 5—6 millióba került. S az étel­bár gépei rendkívül energia­igényesek. Az Imbisz átalakí­tásához például külön transz­formátort kell építeni. Ezért ételbárt is csak forgalmas helyen célszerű létesíteni, ahol a nagy értékű berende­zések mihamarább amortizá­lódhatnak. Végezetül: mi lesz néhány patinásabb hely sorsa? A visz­sza-visszasírt Belvárosi Kávé­ház a jövőben is önkiszolgáló­ként működik, de felújítják. Korszerűbb lesz a Tejven­déglő is — a Marx tér építésé­vel egyidejűleg újul meg —, de még nem dőlt el, hogy városrendezési okokból ár­kádosítják-e, vagy megmarad a jelenlegi területe. Önki­szolgáló étterem nyílik a Sa­voy helyén. Mert a tények az önkiszol­gáló és az ételbár mellett szólnak. Kell a vendégnek, jövedelmező a vendéglátó­nak. S vannak egyéb — minden­képpen örvendetes — törek­vések is. A főútvonalak kocs­mái után a mellékutcák ital­boltjaitól is elbúcsúzhatnak a nappalok és esték korhelyei. A vendéglátóipar ígéri: han­gulatos kisvendéglők nyílnak a kocsmák helyén, a Réz­kakashoz, az Alföldihez, a Nimródhoz, az Erdélyi sör­kerthez hasonlók. Ezek a vé­konyabb pénztárcájú hazai és külföldi vendégeket is vár­ják. S talán majd velőscsont is szerepel az étlapon . .

Next