Budapest, 2014. (37. évfolyam)

7. szám július - Szántó András: NYÁRI KULINÁRIA - Kertvendéglők – Duna-korzó

2014 július NYÁRI KULINÁRIA Kertvendéglők – Duna-korzó Szántó András A Duna-korzó talán a legtöbbet tárgyalt és felidézett része Budapestnek. Építészetileg érdekes kontrasztokat mutat, történetileg izgalmas a kiala­kulása, és szociális viszonyaink szempontjából is érdekes a fejlődése. Természetesen itt most csak azt idézzük fel, hogy a vendéglátásban mi­lyen figyelemre méltó dolgok történtek a szállodasor tövében. A szállodasor történetét sokan megírták, sőt önálló kötet is megjelent a Duna-korzó bemutatására. Ilyen rövid cikkben tehát fe­lesleges – és a sok nagyszerű írás miatt nem is illő – a históriával foglalkoznunk. Egyes kerthelyiségeknél csak az érthetőség kedvé­ért említjük a korábbi állapotokat és viszo­nyokat. A bemutatás sorrendje sem követ történelmi, vagy földrajzi logikát – kiemel­jük az érdekességeket, minden egyéb ren­dezési elv nélkül. Az ismertető kiindulópontját ez esetben is a fellelhető és szakmailag érdekes vagy dekoratív illusztrációk adták. Bemutatásuk­kal azt szeretnénk érzékeltetni, hogy a régi világban milyen volt az emberek érdeklő­dése a Korzó iránt – ami alapja lehetett a széles és sokszor nagystílű gasztronómiai kínálatnak. Sajnos mára ez a kínálat meg­kopott, szinte kizárólag „turista-etetőket” találunk a Dunaparton, az árak a legtöbb esetben nem a békés hazai átlagpolgárok zsebéhez vannak igazítva. A Duna-korzó társadalmi jelentősége, – mint minden más városi korzóé (legtöbbször a Fő utcáké), kettős rendeltetéséből adódott: egyrészt itt sétáltak fel és alá (oda-vissza) az emberek, magukat megmutatni a többi sétálónak, illetve a legendás Buchwald-szé­kekben üldögélőknek. (Buchwald Sándor fémbútor-gyáros 1890-ben szerzett jogot a fővárostól, hogy székeit kihelyezhesse a város kedvelt sétatereire, így a Duna-part­ra is, és azokért 5, később 3 krajcár hasz­nálati díjat szedjen. Ezt idős asszonyok, az úgynevezett Buchwald-nénik kaszírozták. Az élelmes vállalkozó engedélyét a fel-fel­horgadó közfelháborodás dacára többször meghosszabbították. A rendszer az 1919-es kommün idején szűnt meg, utána már nem állították vissza. A korzó népszerűségét jel­zi, hogy még a fizetős korszakban is gyak­ran kellett várakozni a székek üresedésére.) A vendéglőkben kávézók, uzsonnázók vagy ebédelők (a társaságukkal való kapcso­lat mellett) azt is jelezték, hogy ők „megen­gedhetik maguknak” az ilyen fajta fényűzést. Az árak ugyanis akkor sem voltak olcsók, de különböző szinteken választották szét a társadalmi rétegeket. A legtehetősebbek a szállodák luxusvendéglőit választották, a polgárság általában a sörözőket, vendéglő­ket, a fiatalok, az újságírók, vagy a „felfelé törekvők” pedig egy kávé mellett akár órákig nézelődtek a kávéházak teraszain. Ez utóbbi csoporthoz tartoztam én is a 60-as években, mikor barátommal sétáltunk oda-vissza va­sárnap délelőttönként, élvezve a nyarat, a napsütést és a „valahová tartozás” látszatát. Hangli kioszk A Dunapart legnépszerűbb vendéglője a Vigadó épülete előtti Hangli kioszk volt. A Redoute elegáns kerthelyisége elég drá­ga lehetett az 1800-as évek vége felé is, és a vezetők a bálok mellett nem is nagyon akartak a nyári sokadalommal bajlódni. Az „intézményt” és a kis téren álló Üvegszalont A Dunakorzó a híres Buchwald-székekkel és sétálókkal (Képeslap 1910 körül) Fotó a Hangli teraszán üldögélő társaságról (Fotó-képeslap, 1917. július 21) , BUDAPEST

Next